Pomiary instalacji.

Cennik pomiarów instalacji elektrycznych 0,2 – 0,4 kV oraz pomiarów natężenia oświetlenia.

 

1. Oględziny instalacji elektrycznej 3,00 zł / obwód
Pomiar rezystancji izolacji w obwodach 1 fazowych 5,00 zł / obwód
3. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach 3 fazowych 7,00 zł / obwód
4. Pomiar rezystancji izolacji żył w głównych kablach zasilających WLZ 10,00 zł / para
5. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie (skuteczność zerowania) 5,00 zł / pkt.
6. Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 1 fazowych 15,00 zł / szt.
7. Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 3 fazowych 20,00 zł / szt.
8. Badanie rezystancji uziemień ochronnych 20,00 zł / szt.
9. Badanie instalacji odgromowej 25,00 zł / pkt.
10. Badanie ciągłości przewodów ochronnych 4,00 zł / szt.
11. Badanie pożarowego wyłącznika prądu PWP 50,00 zł / szt.
12. Pomiar natężenia oświetlenia 30,00 zł / pkt.

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
Przy większej ilości udzielamy rabatów.
Wszystkie pomiary są zakończone protokołem, który może być przedłożony w PINB.