tramwaj3

Tramwaj nr 13

Tramwaj nr 13, na tablicach kierunkowych z napisem Leszno 13.

Pomysłodawcą ustawienia odrestaurowanego tramwaju  w Al. Solidarności 93  jest Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych „Atut”, Zarząd Dróg Miejskich jako  jednostka miasta ten pomysł pomógł zrealizować. Tramwaje Warszawskie przekazały tramwaj, my bazaltową kostkę i miejsce. Koszty związane z  wykonaniem niezbędnych  prac pokryła fundacja, a zakres dotyczył przede wszystkim wymiany kostki z betonowej na bazaltową, budowy torowiska, fundacja wymieniła również kable. W miejscu, w którym jest zainstalowany wagon, dotychczas były  miejsca parkingowe, w zamian zostaną one przeniesione na ul. Orlą. Teatr pokrywa również  całkowicie koszty związane z budową nowych lokalizacji parkingowych. Z środy na czwartek rozpoczęły się prace nad montażem odrestaurowanego tramwaju typu K 445.  Przed jutrzejszym uroczystym odsłonięciem  trwają ostatnie prace kosmetyczne na zewnątrz jak i wewnątrz wagonu. Zakładana jest wykładzina, trwają prace montowania oświetlenia wewnątrz pojazdu.

Czemu ma służyć tak piękny zabytek? Promocji kultury, historii Warszawy, historii Tramwajów Warszawskich oraz teatru, który angażuje się w działania szerzące wiedzę z zakresu historii stolicy.

Odsłonięcie tramwaju, którego napis „Leszno” nawiązuje do dawnego, przedwojennego adresu teatru Kamienica, odbyło się  22 marca o godz. 12.00